Тип: Публично състезание №: 337
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 27.07.2018
Добавен на: 27.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 04.07.2018
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 08.06.2018
АОП № 00010-2018-0010 Публикувано на: 08.06.2018