Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 339
Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и гаранционно обслужване през времето, в което е в гаранционен срок
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 07.09.2018
Добавен на: 15.08.2018
Добавен на: 08.08.2018
Добавен на: 30.07.2018
Добавен на: 30.07.2018
Добавен на: 30.07.2018
АОП № 9079051 Публикувано на: 30.07.2018