Тип: Договаряне без обявление №: 340
Периодични доставки на горива - безоловен автомобилен бензин А-95Н и Дизелово моторно гориво за зареждане на служебните автомобили на УМБАЛ "Света Екатерина"ЕАД, чрез карти за безналично плащане за период от 2 години, считано от 12.08.2018г.
Предмета на обществената поръчка е Периодични доставки на горива - безоловен автомобилен бензин А-95Н и Дизелово моторно гориво за зареждане на служебните автомобили на УМБАЛ "Света Екатерина"ЕАД, чрез карти за безналично плащане за период от 2 години, считано от 12.08.2018г. Периодичната доставка на течни горива за служебните МПС на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД ще се осъществява чрез покупка (зареждане) от бензиностанции на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване,като закупуването им ще става посредством електронни, ПИН или друг вид карти за безналични разплащания.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.08.2018
Добавен на: 06.08.2018
АОП № 00010-2018-0011 Публикувано на: 05.08.2018