Тип: Публично състезание №: 341
Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД по девет обособени позиции
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 24.10.2018
Добавен на: 24.10.2018
Добавен на: 24.10.2018
Добавен на: 24.10.2018
Добавен на: 11.09.2018
Добавен на: 11.09.2018
Добавен на: 04.09.2018
Добавен на: 13.08.2018
Добавен на: 13.08.2018
Добавен на: 13.08.2018
Добавен на: 13.08.2018
Добавен на: 13.08.2018
АОП № 00010-2018-0012 Публикувано на: 13.08.2018