Тип: Публично състезание №: 342
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД
Доставка на активна електроенергия средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.11.2018
Добавен на: 24.10.2018
Добавен на: 09.10.2018
Добавен на: 09.10.2018
Добавен на: 03.10.2018
Добавен на: 25.09.2018
Добавен на: 03.09.2018
Добавен на: 03.09.2018
Добавен на: 29.08.2018
Добавен на: 29.08.2018
Добавен на: 29.08.2018
Добавен на: 29.08.2018
Добавен на: 29.08.2018
АОП № 00010-2018-0013 Публикувано на: 29.08.2018