Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 343
Ремонт и извънгаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД
Ремонт и извънгаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, посочени в Техническата спецификация, за срок от 12 /дванадесет/ месеца или до достигане на 69 999,00 лева без ДДС.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 05.12.2018
Добавен на: 29.10.2018
Добавен на: 26.09.2018
Добавен на: 26.09.2018
Добавен на: 26.09.2018
АОП № 9081193 Публикувано на: 26.09.2018