Тип: Открита Процедура №: 349
Доставка на Ултразвукова апаратура за сърдечно-съдова диагностика и друго медицинско оборудване за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
Предметът на обществената поръчка включва: доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация, обучение на определени от възложителя лица за работа с доставената апаратура и цялостна гаранционна поддръжка по време на гаранционния й срок, който следва да бъде минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.02.2019
Добавен на: 25.02.2019
Добавен на: 25.02.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 14.01.2019
Добавен на: 14.01.2019
Добавен на: 14.01.2019
Добавен на: 14.01.2019
Добавен на: 10.12.2018
Добавен на: 01.11.2018
Добавен на: 01.11.2018
Добавен на: 01.11.2018
Добавен на: 01.11.2018
Добавен на: 01.11.2018
АОП № 00010-2018-0014 Публикувано на: 17.10.2018