Тип: Открита Процедура №: 351
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на „Отделение по Електрокардиостимулация“, „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“ на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
- Обособена позиция № 1 „Медицински изделия за електрофизиологични процедури” с прогнозна стойност 213 000 лв. без ДДС. В обема на обособената позиция са включени различни по вид медицински изделия за електрофизиологични процедури посочени в десет номенклатурни единици. Възложителят изисква да се подават оферти за съвкупно изпълнение на обособената позиция, т.е. да се оферират всички медицински изделия включени в обема на обособената позиция. Посочената прогнозна стойност представлява максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на обособената позиция. - Обособена позиция № 2 „Медицински изделия за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура Acist Cvi или еквивалентни” с прогнозна стойност 28 000 лв. без ДДС. В обема на обособената позиция са включени различни по вид, количество и технически характеристики медицински изделия посочени в три номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП – чрез директно възлагане. Посочената прогнозна стойност представлява максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на обособената позиция. - Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия за „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, с прогнозна стойност 570 000 лв. без ДДС. В обема на обособената позиция са включени различни по вид, количество и технически характеристики медицински изделия посочени в шестдесет и две номенклатурни единици. Възложителят приема да се подават оферти за отделни номенклатури от обособената позиция, т.е. да се оферират по отделно медицински изделия включени в обема на обособената позиция. Посочената прогнозна стойност представлява максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на обособената позиция.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.04.2019
Добавен на: 07.03.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 30.01.2019
Добавен на: 04.01.2019
Добавен на: 14.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
Добавен на: 12.11.2018
АОП № 00010-2018-0016 Публикувано на: 06.11.2018