Тип: Договаряне без обявление №: 354
Доставка на топлинна енергия за обект на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, намиращ се на територията на гр.София

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление (879093),

с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на обект, собственост на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, находящ се в София“

Дата на публикуване

19.11.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

879093

№ от деловодна

РД-25-110

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП, обявява процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, г.3 от ЗОП, , с предмет:

 

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на обект, собственост на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, находящ се в София“

 

Приложения към обява:

1.Решение за откриване на процедура

 

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.11.2018
АОП № 879093 Публикувано на: 13.11.2018