Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 88
„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове , които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”, съгласно Постановление №127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 2003 г.“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 28.04.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 22.04.2015
Добавен на: 21.04.2015
Добавен на: 17.03.2015
Добавен на: 10.02.2015
Добавен на: 10.02.2015
АОП № 9038742 Публикувано на: 10.02.2015