Тип: Открита Процедура №: 90
„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/”, Ви кани на 30.03.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 08.04.2015
Добавен на: 31.03.2015
Добавен на: 31.03.2015
Добавен на: 31.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
АОП № 00010-2015-0004 Публикувано на: 11.02.2015