Тип: Открита Процедура №: 91
„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”
1. Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на интубационен видеоендоскоп в комплект с портативен монитор и стойка – 1 брой, със съответните окомплектовка и консумативи за нуждите на „КАИЛ” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с видеоендоскопа. 2. Обособена позиция № 2 – Доставка, инсталация и тестване за съвместимост на трансдюсер тип 3V2c, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- Siеmens AG Healthcare– 1 брой, за нуждите на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;
ДОКУМЕНТИ
АОП № 00010-2015-0004 Публикувано на: 11.02.2015