Тип: Открита Процедура №: 93
„Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) - трансезофагиален трансдюсер тип V5M, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- С256/512 – 1 брой, за нуждите на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване за съвместимост и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) - трансезофагиален трансдюсер тип V5M, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- С256/512 – 1 брой, за нуждите на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, Ви кани на 23.04.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя./публикувано на 20.04.2015г./
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 11.06.2015
Добавен на: 02.06.2015
Добавен на: 01.06.2015
Добавен на: 24.04.2015
Добавен на: 24.04.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 27.02.2015
Добавен на: 27.02.2015
Добавен на: 27.02.2015
Добавен на: 27.02.2015
Добавен на: 27.02.2015
Добавен на: 27.02.2015
АОП № 00010-2015-0006 Публикувано на: 27.02.2015