Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 94
Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД , подробно описани в 126 / сто двадесет и шест / броя номенклатурни единици , посочени в Приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката / Образец Б / и прогнозни количества за срок от 12 / дванадесет / месеца.
Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД , подробно описани в 126 / сто двадесет и шест / броя номенклатурни единици , посочени в Приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката / Образец Б / и прогнозни количества за срок от 12 / дванадесет / месеца.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 20.04.2015
Добавен на: 14.04.2015
Добавен на: 17.03.2015
АОП № 9039833 Публикувано на: 17.03.2015