Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 95
„Профилактика и сервизно обслужване на 2 /два/ броя TLC- II System, Портативни конзоли, производство на Thoratec Corporation USA., съгласно посочени в техническата спецификация - Приложение № 8 от поканата за участие изисквания за профилактика.“
„Профилактика и сервизно обслужване на 2 /два/ броя TLC- II System, Портативни конзоли, производство на Thoratec Corporation USA., съгласно посочени в техническата спецификация - Приложение № 8 от поканата за участие изисквания за профилактика.“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 27.05.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 16.04.2015
Добавен на: 30.03.2015
Добавен на: 17.03.2015
Добавен на: 17.03.2015
Добавен на: 17.03.2015
АОП № 9039836 Публикувано на: 17.03.2015