Тип: Открита Процедура №: 106
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиология”, „КАИЛ” и Клиника по съдова хирургия“ и „Клиника по кардиохирургия” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиология”, „КАИЛ” и Клиника по съдова хирургия“ и „Клиника по кардиохирургия” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/”, Ви кани на 13.08.2015 г. от 11,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 21.09.2016
Добавен на: 01.02.2016
Добавен на: 18.01.2016
Добавен на: 21.10.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 15.09.2015
Добавен на: 07.09.2015
Добавен на: 07.09.2015
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 20.07.2015
Добавен на: 18.05.2015
Добавен на: 18.05.2015
Добавен на: 18.05.2015
Добавен на: 18.05.2015
АОП № 00010-2015-0010 Публикувано на: 18.05.2015