Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 108
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апарат за бъбречно-заместителни терапии– 1 бр., за нуждите на „КАИЛ” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с апарата
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апарат за бъбречно-заместителни терапии– 1 бр., за нуждите на „КАИЛ” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с апарата, със следните минимални технически характеристики: 1. Система за екстракорпорално лечение на кръвта с възможност за провеждане на следните видове терапии: 1.1. SCUF /бавна продължителна ултрафилтрация/, CVVH /постоянна вено-венозна хемофилтрация/, CVVHD /постоянна вено-венозна хемодиализа/, CVVHFD /постоянна вено-венозна хай-флукс диализа/ 1.2. HF /интермитентна хемофилтрация/, HD /хемодиализа/, HFD /хай-флукс диализа/; 1.3. Плазмен обмен, плазма адсорбция/перфузия, каскадна филтрация; 2. Независим от воден източник – работа със стерилни разтвори; 3. Три помпи (за кръв, диализат/субституиращ разтвор, ултрафилтрация); 4. Възможност за свързване на външна помпа / перфузор; 5. Промяна на терапевтичните разновидности по време на терапия; 6. Везна, позволяваща едновременно натоварване с 25 л/разтвор; 7. Вграден нагревател с работен диапазон 20 – 39° С; 8. Кръвен поток: 10 – 500 мл/мин; 9. Диализатен поток: 0 – 400 мл/мин; 10. Субституиращ поток: 0 – 250 мл/мин; 11. Филтрационен поток: 0 – 300 мл/мин; 12. Ултрафилтрация: 0 – 2000 г/ч; 13. Оптичен кръвен детектор; 14. Ултразвуков предпазен детектор за въздух; 15. Антикоагулация – постоянна /0 – 10 мл/ч/, болус /0 – 10 мл/.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.07.2016
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 30.06.2015
Добавен на: 19.06.2015
Добавен на: 08.06.2015
АОП № 9042568 Публикувано на: 08.06.2015