Тип: Открита Процедура №: 113
Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация, консумативи за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 16.10.2015 г. от 09,30 часа в зала №1 на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 25.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 07.12.2015
Добавен на: 07.12.2015
Добавен на: 03.12.2015
Добавен на: 02.12.2015
Добавен на: 01.12.2015
Добавен на: 30.11.2015
Добавен на: 24.11.2015
Добавен на: 24.11.2015
Добавен на: 24.11.2015
Добавен на: 23.11.2015
Добавен на: 23.11.2015
Добавен на: 23.11.2015
Добавен на: 19.11.2015
Добавен на: 19.11.2015
Добавен на: 19.11.2015
Добавен на: 18.11.2015
Добавен на: 18.11.2015
Добавен на: 18.11.2015
Добавен на: 18.11.2015
Добавен на: 17.11.2015
Добавен на: 17.11.2015
Добавен на: 17.11.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 27.10.2015
Добавен на: 27.10.2015
Добавен на: 27.10.2015
Добавен на: 27.10.2015
Добавен на: 27.10.2015
Добавен на: 15.09.2015
Добавен на: 03.08.2015
Добавен на: 15.07.2015
Добавен на: 15.07.2015
Добавен на: 15.07.2015
АОП № 00010-2015-0012 Публикувано на: 15.07.2015