Тип: Публично състезание №: 280
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицински изделия (медицинско оборудване - Анестезиологичен апарат, за нуждите на „Операционен блок“, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделието /медицинското оборудване/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.05.2017
Добавен на: 12.05.2017
Добавен на: 12.05.2017
Добавен на: 12.05.2017
АОП № 00010-2017-0011 Публикувано на: 12.05.2017