Тип: Публично състезание №: 283
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) - Анестезиологичен апарат, за нуждите на „Операционен блок“, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделието /медицинското оборудване/
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Анестезиологичен апарат - 1 бр. за нуждите на „Операционен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 03.07.2017
Добавен на: 03.07.2017
Добавен на: 03.07.2017
Добавен на: 20.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
АОП № 00010-2017-0013 Публикувано на: 06.06.2017