Тип: Публично състезание №: 287
Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД по четири обособени позиции.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 04.10.2017
Добавен на: 04.10.2017
Добавен на: 11.08.2017
Добавен на: 11.08.2017
Добавен на: 07.08.2017
Добавен на: 12.07.2017
Добавен на: 12.07.2017
Добавен на: 12.07.2017
Добавен на: 12.07.2017
АОП № 00010-2017-0015 Публикувано на: 12.07.2017