Тип: Публично състезание №: 294
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обособена позиция № 1 – Доставка на „Лични предпазни средства“. Обособена позиция № 2 – Доставка на „Специално работно облекло“.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 12.12.2017
Добавен на: 31.10.2017
Добавен на: 31.10.2017
Добавен на: 31.10.2017
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 18.08.2017
АОП № 00010-2017-0022 Публикувано на: 18.08.2017