Тип: Публично състезание №: 302
„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД
Доставка на активна електроенергия средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 30.11.2018
Добавен на: 28.11.2017
Добавен на: 03.10.2017
Добавен на: 03.10.2017
Добавен на: 15.09.2017
Добавен на: 15.08.2017
Добавен на: 15.08.2017
Добавен на: 15.08.2017
Добавен на: 15.08.2017
АОП № 00010-2017-0021 Публикувано на: 15.08.2017