Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 350
Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Обектът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение, подробно описана в 2 /две/ обособени позиции, съгласно посочени в техническата спецификация - Приложение № 8 към обявата минимални изисквания за техническа профилактика на съответния вид техника
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 15.01.2019
Добавен на: 15.01.2019
Добавен на: 16.11.2018
Добавен на: 06.11.2018
Добавен на: 29.10.2018
Добавен на: 29.10.2018
Добавен на: 29.10.2018
АОП № 9082500 Публикувано на: 29.10.2018