Тип: Открита Процедура №: 92
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/, Ви кани на 29.04.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя./публикувано на 24.04.2015г./
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.07.2016
Добавен на: 21.10.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 29.06.2015
Добавен на: 24.06.2015
Добавен на: 22.06.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 29.05.2015
Добавен на: 05.05.2015
Добавен на: 05.05.2015
Добавен на: 05.05.2015
Добавен на: 15.04.2015
Добавен на: 09.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 04.03.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 18.02.2015
АОП № 00010-2015-0005 Публикувано на: 18.02.2015