Тип: Открита Процедура №: 281
Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Осигуряване на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (с последно изменение в ДВ. бр. 24 от 31 Март 2015 г.).
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 06.11.2017
Добавен на: 10.10.2017
Добавен на: 02.08.2017
Добавен на: 02.08.2017
Добавен на: 02.08.2017
Добавен на: 17.07.2017
Добавен на: 27.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
Добавен на: 18.05.2017
Добавен на: 18.05.2017
Добавен на: 18.05.2017
Добавен на: 18.05.2017
АОП № 00010-2017-0012 Публикувано на: 18.05.2017