Тип: Открита Процедура №: 87
“Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
I. Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 29.04.2015 г. от 12,30 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. II. Оценката по показателя “оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката”- К2 е следната: 1. „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС” ООД – 29.99 т.; 2. „САЛАМАНДЪР АСО” ООД- 24,99 т.; 3. „СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ” ООД – 48,33 т.; 4. „ЕЛИТКОМ 95” АД – 25,80 т.; 5. „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД – 26,64 т. 6. „ВАДИМ“ ООД – 19,15 т. III. Участникът „ВТА” ООД е предложен от Комисията за отстраняване от процедурата, поради несъответствие на техническото предложение на участника с техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие публикувано на дата 24.04.2015
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 23.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 19.06.2015
Добавен на: 19.06.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 04.05.2015
Добавен на: 24.04.2015
Добавен на: 24.04.2015
Добавен на: 19.03.2015
Добавен на: 30.01.2015
Добавен на: 30.01.2015
Добавен на: 30.01.2015
Добавен на: 30.01.2015
АОП № 00010-2015-0002 Публикувано на: 30.01.2015