Тип: Открита Процедура №: 89
„Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД.
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД, Ви кани на 17.04.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 29.06.2015
Добавен на: 22.06.2015
Добавен на: 26.05.2015
Добавен на: 26.05.2015
Добавен на: 20.03.2015
Добавен на: 18.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
Добавен на: 11.02.2015
АОП № 00010-2015-0003 Публикувано на: 11.02.2015