Тип: Открита Процедура №: 289
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за хибридна операционна зала при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.01.2018
Добавен на: 11.01.2018
Добавен на: 27.11.2017
Добавен на: 27.11.2017
Добавен на: 27.11.2017
Добавен на: 13.11.2017
Добавен на: 13.11.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
Добавен на: 27.07.2017
АОП № 00010-2017-0017 Публикувано на: 27.07.2017